Uvjeti korištenja internetske stranice www.ibus.hr


Korisnik posjetom www.ibus.hr web stranicama potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti prihvaća ove Uvjete korištenja web stranice (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja), a svakim korištenjem www.ibus.hr Korisnik potvrđuje da je u tome trenutku upoznat s aktualnom verzijom Uvjeta korištenja i da iste u cijelosti prihvaća.

Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik daje ibus d.o.o.. (dalje u tekstu: IBUS) izričitu suglasnost da smije podatke dostavljene prilikom slanja upita za putovanje i kontakt forme ove stranice u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka obrađivati u svrhu registracije, odnosno ispunjavanja prava i obveza temeljem ovih Uvjeta.

Uvod
Ovim Uvjetima korištenja regulira se:

1. Način i svrha korištenja www.ibus.hr
2. Način izravnog i neizravnog prikupljanja podataka korisnika
3. Vrsta podataka koji se prikupljaju
4. Način korištenja i obrađivanja podataka
5. Prosljeđivanje korisničkih podataka
6. "Kolačići" (Cookies)
7. Zadržavanje korisničkih podataka
8. Sigurnosne procedure
9. Promjena Uvjeta

1. Način i svrha korištenja www.ibus.hr
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na www.ibus.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka IBUS d.o.o. te se mogu koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja www.ibus.hr korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti sav sadržaj isključivo za osobnu uporabu i vlastitu odgovornost. IBUS d.o.o. neće biti odgovoran za način korištenja www.ibus.hr, za radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja kao niti za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja www.ibus.hr.

2. Način prikupljanja osobnih podataka
1. Izravno od korisnika u slučaju kontaktiranja putem weba, u slučaju da korisnik kontaktira www.ibus.hr putem weba i u slučaju da korisnik podnosi zahtjev za ponudu Poslovne usluge ili podnosi zahtjev telefonski.
2. Neizravno prilikom korisničkog surfanja www.ibus.hr.

3. Vrsta informacija koje se prikupljaju
Prilikom kontaktiranja ili slanja upita vezano za putovanja putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:
1. Ime i prezime 2. Adresu
3. Adresu za račune
4. Telefonski broj
5. OIB
6. E-mail adresu
7. Način plaćanja - Tvrtka IBUS d.o.o. u nekim slučajevima može prikupiti i podatke o plaćanju sa namjerom kontrole uplate od strane stranaka, te će ih koristiti samo u svrhe kontrole uplate, te na zahtjev stranke uklonit će ih u potpunosti iz baze podataka.

Prilikom slanja upita putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke koji će moći biti korišteni u svrhu slanja promo materijala, te će u slučaju da korisnik to zatraži biti izbrisani iz baze podataka te korisnik više neće primati nikakve podatke i promo materijale od strane www.ibus.hr:
1. Ime i prezime
2. Mobilni broj
3. E-mail adresu

Prilikom podnošenja upita prema IBUS putem weba korisnik izravno daje sljedeće
osobne podatke:

1. Ime i prezime
2. Korisnički mobilni broj
3. Korisnički e-mail
4. Korisničku poruku

Prilikom podnošenja upita za Poslovnu uslugu putem weba korisnik može izravno dati i sljedeće
osobne podatke:

1. Tvrtku
2. OIB firme
3. Ime i prezime kontakt osobe
4. Kontakt broj
5. Adresu

Neizravno prikupljanje podataka
1. Putem kolačića - korisniku se dodjeljuje jedinstveni identifikator putem cookie metode (Više
pod "Kolačići")
2. Ostale skupne podatke vezane uz korisničko korištenje web stranica putem Google
Analytics-a

3 Korištenje prikupljenih informacija Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da se podaci prikupljeni putem www.ibus.hr mogu koristiti u neku od sljedećih svrha:

- Omogućiti korisniku pristup određenim web stranicama i/ili funkcionalnostima na www.ibus.hr
- Obrađivanje narudžbe koju je korisnik napravio putem www.ibus.hr
- Organizirati plaćanje za naručeni proizvod
- Kreiranje računa i ostalih dokumenata za narudžbe napravljene putem www.ibus.hr
- Prevenirati zlouporabu provjerom korisničkog identiteta
- Asistirati korisniku prilikom narudžbe putem www.ibus.hr


4. Organizirati plan isporuke naručene usluge
- Informirati korisnika o novim web stranicama i/ili funkcionalnostima na www.ibus.hr
- Analizirati korisničko korištenje www.ibus.hr i raditi web statističke izvještaje za interne potrebe ibus d.o.o.
- Kontaktirati korisnika putem telefona, SMS-a, e-maila ili na druge načine, a vezano uz korisnički upit ili narudžbu
- Proslijediti korisničke podatke trećim stranama s kojima ibus d.o.o. poslovno surađuje, a u svrhu zadovoljavanja korisničkog upita ili narudžbe
- Analizirati podatke o korisnicima uključujući korisničko pozivanje, pretraživanje, pregledavanje www.ibus.hr i lokacijske podatke na osobnoj ili skupnoj osnovi. Ove podatke možemo proslijediti trećim osobama i možda ćemo koristiti ove podatke kako bi korisniku pružili ciljane ibus ponude, promocije, reklame ili komercijalne poruke.

5. Prosljeđivanje korisničkih podataka

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da ibus korisničke podatke prikupljene putem www.ibus.hr može prosljeđivati:
1. Poslovnim partnerima, zaposlenicima ibus i zaposlenicima ibus zaposlenicima koji su uključeni u isporuku korisničkih usluga ibus ili u pružanje usluge temeljem korisničkog upita
2. Drugim ibus AB kompanijama koje su dio ibus Grupe ako takvi postoje
3. Nadležnim tijelima javne i državne uprave ukoliko se radi o sumnji na zlouporabu ibus web stranica ili o drugim pitanjima iz njihove nadležnosti
4. Trećim stranama koje sudjeluju u promotivnim aktivnostima ibus
5. U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza
6. Kao odgovor na žalbu da je došlo do povrede Općih uvjeta korištenja ibus usluga
6. "Kolačići" (Cookies)

Prigodom korištenja, tj. posjeta www.ibus.hr, poslužitelj pohranjuje određene informacije u obliku "kolačića" ("cookie") na računalu/mobilnom uređaju Korisnika. "Kolačići" se koriste za prepoznavanje Korisnika u tijeku njegovog jednog spajanja i nakon toga se brišu. "Kolačić" je skup podataka koje generira poslužitelj mrežnih stranica, a koje internetski preglednik sprema na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke. "Kolačić" se ne može koristiti za pokretanje programa ili unošenje virusa na Korisnikovo računalo. Poslužitelji pri posjeti www.ibus.hr stranicama koriste tip cookie-a poznat pod nazivom "privremeni kolačić" ("session based cookie"), a koji se postavlja na Korisnikovo računalo samo tijekom trajanja njegova posjeta www.ibus.hr web stranicama i omogućuje mu da se učinkovitije služi tim stranicama te automatski istječe kada zatvori svoj preglednik. U "kolačiću" se ne pohranjuju informacije o telefonskome broju, računu ili detaljima plaćanja korisničkog imena ili Korisnika i tim se informacijama ne može pristupiti. ibus korištenjem "kolačića" ni na koji način ne prikuplja informacije u vezi s korištenjem računala ili pregledavanjem drugih stranica na internetu Korisnika. S obzirom na to da se "kolačić" nalazi na računalu Korisnika, ibus ga ne može pronaći ako Korisnik posjeti ibus web stranice s
nekoga drugog računala. "Privremeni kolačići" standardno se koriste u mrežnim aplikacijama koje Korisniku nakon identifikacije moraju omogućiti autorizirani pristup privatnim poslužiteljima. Ovo je rješenje uvjetovano tehnologijom izrade mrežnih aplikacija te ga rabe i web stranice ibus, koje za ispravno funkcioniranje u pregledniku zahtijevaju od Korisnika da postavi "privremeni kolačić" koji je aktivan tijekom korištenja www.ibus.hr. Korisnik ima mogućnost prihvaćanja ili odbijanja "kolačića" putem postavki internet preglednika. U slučaju da korisnik odbije prihvaćanje "kolačića" postoji mogućnost da neki dijelovi ili funkcionalnosti www.ibus.hr stranice neće funkcionirati na korisničkom računalu/mobilnom uređaju. Iz navedenog razloga ibus savjetuje korištenje "kolačića" prilikom posjete www.ibus.hr stranica.

7. Zadržavanje korisničkih podataka ibus će zadržati prikupljene podatke o korisnicima samo u vremenu koje je nužno za ostvarenje određene svrhe.

8. Sigurnosne procedure ibus na redovitoj osnovi razmatra procedure kako bi se korisnički osobni podaci zaštitili od neautoriziranog pristupa, slučajnog gubitka ili uništenja. Koristi se tržišni standard (SSL tehnologiju) kako bi se enkriptirali osjetljivi korisnički podaci. Treće strane kojima se osobni podaci sukladno ovim Uvjetima korištenja prosljeđuju obvezani su za čuvanje prikupljenih podataka ugovorima o povjerljivosti sklopljenim s ibus. U svakom slučaju, ibus u pružanju usluga inzistira na sigurnosti korisničkih podataka i nastoji da treće strane kojima se isti prosljeđuju održavaju istu razinu zaštite korisničkih podataka. Korisnici trebaju biti svjesni da je komunikacija putem interneta, u smislu e-mail i web komunikacije nesigurna osim u slučajevima SSL enkripcije. Sama priroda interneta je da podaci mogu prolaziti kroz internetske veze u mnogim zemljama prije nego što su isporučeni. ibus ne može prihvatiti odgovornost za neautorizirani pristup ili gubitak informacija ukoliko se radi o slučajevima nad kojima ibus d.o.o. nema izravni nadzor.

9. Promjena Uvjeta
Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja ibus, kao i drugi ibus posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi. ibus pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem ibus web stranice ili na drugi primjeren način.

IBUS d.o.o.
Rimski Put 26, Sevete-Jelkovec
Telefon: +385 (0) 1 3694 333
Fax: +385 (0) 1 3648 631
ID CODE: HR-AB-01-080247786

Za sva putovanja vrijede Opći uvjeti IBUS putničke agencije d.o.o. / Copyright © 2013 IBUS putnička agencija. Sva prava pridržana. ID kod: HR-AB-01-080247786 
IBUS travel agency General terms are valid for all travels / Copyright © 2013 IBUS travel agency. All rights reserved. ID code: HR-AB-01-080247786